Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2013

unreal
(...) nie naj­ważniej­sze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następne­go dnia ra­no i zro­bić so­bie nawza­jem herbatę. 
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromobliviate obliviate viamissmadeleine missmadeleine
unreal
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— C. Ahern
Reposted fromforgivness forgivness viaparislife parislife
unreal
Mam ochotę na Twoje dłonie.

March 30 2013

unreal

March 29 2013

unreal
6225 200e 390
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viawrajt wrajt
unreal
Potrzeba snu,to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— bardzo możliwe..(stres i ból górą)
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viawrajt wrajt
unreal
5981 58d8 390
Reposted fromcysia cysia viaWlodara Wlodara
unreal
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken viahouseofpain houseofpain
unreal
1902 a38b 390
Reposted fromClary Clary viapapieroski papieroski
0794 dadd 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viamissmadeleine missmadeleine
unreal
3079 a335 390
Warszawa !
unreal
Co w tobie jest takiego, że nikt nie potafi mi Ciebie zastąpić?

Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaunusual unusual
unreal

Tyle chciałabym Ci powiedzieć, ale nie bardzo wiem, od czego zacząć. Może od tego, że Cię kocham? Albo, że dni, które spędziłam z Tobą, były najszczęśliwszymi dniami w moim życiu? Lub że w tym krótkim czasie, od kiedy Cię poznałam, doszłam do przekonania, że jesteśmy jak te dwie połówki jabłka, stworzeni po to, aby być razem?

Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaunusual unusual
unreal
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted fromlabellavita labellavita viaunusual unusual
unreal
Czego potrzebuję? Ciebie. Tak. Ciebie potrzebuję, jak nikogo innego na tym zróżnicowanym świecie.
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaunusual unusual
unreal
Ile ra­zy ob­ra­camy się na pięcie udając, że jes­teśmy źli, z nadzieją, że złapią nas za rękę ...
— mai
Reposted fromIriss Iriss viaunusual unusual

March 25 2013

unreal
Uciekałam, kiedy tylko sprawy zaczynały się komplikować, ponieważ żyłam w przeświadczeniu, że wszystko i tak skończy się tragicznie. Jedyna forma kontroli, jaką stosowałam, to decyzja, by odejść, zanim ktoś odejdzie ode mnie.
Reposted fromneverlookback neverlookback viayeah yeah
unreal
6791 5d35 390
Reposted fromboli boli viapsychobabble psychobabble

March 14 2013

unreal
Nie myśl. Nie analizuj. Nie nastawiaj się na TAK albo na NIE. Daj się ponieść.
     
— Simplel.
Reposted fromfakefriends fakefriends vialariflette lariflette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl